ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Royal National

Hotel Overview

Δίκλινο
495

Κατ'άτομο

Τιμή:

Ημερομηνίες: 25, 26/4 5 ημέρες

  • Δίκλινο: 525€ κατ’ άτομο
  • Μονόκλινο: 705€ κατ’ άτομο

Ημερομηνίες: 27, 29, 30/4 5 ημέρες

  • Δίκλινο: 595€ κατ’ άτομο
  • Μονόκλινο: 765€ κατ’ άτομο

Ημερομηνίες: 14/6 4 ημέρες

  • Δίκλινο: 495€ κατ’ άτομο
  • Μονόκλινο: 625€ κατ’ άτομο

Ημερομηνίες: 13/6 5 ημέρες

  • Δίκλινο: 545€ κατ’ άτομο
  • Μονόκλινο: 715€ κατ’ άτομο

Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές του τύπου δωματίου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ανατρέξτε στο site του ξενοδοχείου.